Thai  Thai

สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า

สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า

สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า
สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า
สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า
สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า
สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า
สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า
สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า
สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า
สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า
สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า
สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า
สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า
สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า
สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า

สิ่งอำนวยความสะดวก คาซ่า ลา พิสซิน่า ได้แก่ สระว่ายน้ำ ที่จอดรถ free-wifi และ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ หม้อหุงข้าว ไมโครเวฟ ทีวี แอร์

Thai English China